Universities – VU en TUe

Universities – VU en TUe

Lublin

Vrije Universiteit bouwt aan
flexibel en duurzaam nieuw
universiteitsgebouw

Veel doen en bereiken in zo min mogelijk tijd; dit is de wens van de eigentijdse student. Het vraagt om flexibiliteit van een universiteit. De Vrije Universiteit in Amsterdam wil studenten de mogelijkheid bieden te leren, te onderzoeken en te ontmoeten in één nieuw universiteitsgebouw. Als installatieadviseur helpt Royal HaskoningDHV de VU haar ambitie van een flexibel en duurzaam nieuw universiteitsgebouw te verwezenlijken.

 

Door gebruik te maken van flexibele ruimtes kan een kantoor worden omgetoverd tot een theater of labruimte en vice versa. Zo kan de VU anticiperen op nieuwe ontwikkelingen. Naast deze flexibiliteit, draagt het ontwerp ook bij aan het behalen van de duurzaamheidsambitie van de VU; voldoen aan de criteria voor Breeam Excellent. Dankzij haar oriëntatie op de zon, heeft het gebouw een minimale energiebehoefte. En met een ondergrondse parkeergarage voor auto’s, fietsen en elektrische oplaadpunten is er meer ruimte voor groen op de campus.

CAMPUS TU/e KRIJGT
NIEUWE IMPULS

Campus 2020 is het nieuwe masterplan voor de huisvesting van de TU/e. Met nieuwbouw en grootschalige renovaties wil de universiteit haar bestaande campus een nieuwe impuls geven. Eén van de vier grote nieuwbouwprojecten is Flux; de gezamenlijke huisvesting voor de faculteiten Electrical Engineering en Technische Natuurkunde. Op deze manier kunnen de faculteiten nauwer samenwerken en ruimtes als laboratoria optimaal benutten. Royal HaskoningDHV is als huisvestingsadviseur en projectmanager betrokken bij de realisatie van Flux.

 

Het gebouw wordt een platform voor duurzaamheid, dat mogelijkheden biedt voor toekomstige inpassing van duurzaamheidsmaatregelen en dient als testomgeving voor onderzoek op dit gebied. Royal HaskoningDHV houdt rekening met de duurzaamheidsambitie van de universiteit in de verschillende fases van het voortraject; bij de verfijning van de specificaties van de laboratoria, het opstellen van het Integraal Programma van Eisen en het opstellen van het integraal Engineer & Build-contract. Het eindresultaat is een moderne, inspirerende studeer- en werkomgeving passend bij de ambities van de universiteit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *