Universities – Case studies

Universities – Case studies

Lublin

Duurzaam onderwijsgebouw
voor Haagse Hogeschool

Versterking van de samenwerking met andere technische opleidingen en het bedrijfsleven was voor De Haagse Hogeschool de reden om bewust te kiezen voor een nieuw gebouw op de campus van de Delftse TU. De Haagse Hogeschool stelde vanaf het begin zeer hoge eisen aan duurzaamheid.

 

Royal HaskoningDHV hielp als architect van het gebouw bij het realiseren van deze duurzaamheidsdoelen en zette deskundigen in op het gebied van duurzame installaties en constructies. Dit resulteerde in het meest duurzame onderwijsgebouw van Nederland, met een energiegebruik dat 67% onder de wettelijke norm ligt.

 

Het gebouw is niet alleen duurzaam, maar sluit ook aan bij de identiteit van de hogeschool; alle mogelijkheden voor hoogwaardig technisch onderwijs in een omgeving waarin de gebruikers zich thuis voelen.

Installatieadvies voor flexibel en duurzaam Rhijnspoorgebouw

De Amstelcampus is de open stadscampus van de Hogeschool van Amsterdam. Een unieke plek waar studenten, docenten en de stad elkaar ontmoeten. Het Rhijnspoorgebouw wordt als laatste van de acht gebouwen die samen de Amstelcampus vormen gerealiseerd.

 

Het domein Techniek gaat gebruik maken van het Rhijnspoorgebouw. Naast werkplaatsen en laboratoria krijgen de gebruikers een grote hoeveelheid vrije werkplekken met verschillende karakters tot hun beschikking. Als installatieadviseur draagt Royal HaskoningDHV bij aan het ontwerp van het Rhijnspoorgebouw, dat bijzonder flexibel en duurzaam is.

 

Het gebouw kan zich gemakkelijk aanpassen aan de wensen van de gebruikers, of – in de loop van de tijd – aan nieuwe functies. De duurzaamheidsambitie was hoog: BREEAM Nieuwbouw – Excellent, en is behaald.


Lublin

Beeldbepalende binnenstadsbibliotheek Universiteit Utrecht

Het voormalige stadspaleis van koning Lodewijk Napoleon is samen met aangrenzende rijksmonumentale panden omgebouwd tot een nieuwe bibliotheek voor de faculteiten Geesteswetenschappen en Recht, Economie, Bestuur & Organisatie. De opdracht hiervoor was duidelijk: zorg dat ruim tien kilometer boeken en de rest van het complexe programma in de oude panden passen, maar geef de bibliotheek óók een herkenbaar gezicht in de Utrechtse binnenstad. Samen met architect Pascal Grosfeld is Royal HaskoningDHV hierin geslaagd. In het ontwerpteam was Royal HaskoningDHV verantwoordelijk voor de ontwerpcoördinatie, bouwtechniek en
het constructieadvies.

 

Met de nieuwe binnenstadsbibliotheek is een natuurlijke ontmoetingsplek voor onderwijs en onderzoek, voor medewerker en student en voor universiteit en stad ontstaan. Toegankelijk, transparant, uitnodigend, representatief en rustgevend zijn kenmerken van de identiteit en de beleving van het complex.

Geen verrassingen
voor TU Delft

 

Om haar internationale positie te behouden, is het voor de TU Delft van belang te beschikken over uitstekende en duurzame faciliteiten. De universiteit investeert dan ook continu in de kwaliteit van haar gebouwen en faciliteiten op de campus. Royal HaskoningDHV adviseert de TU Delft in verschillende projecten, variërend van bouwkundig tot installatietechnisch advies; altijd met het oog op duurzaamheid.

 

In het Meerjarenonderhoudsplan ligt vast welke onderhoudswerkzaamheden de komende jaren gaan plaatsvinden en wat hiervoor de te verwachten kosten zijn.

 

Voor de TU Delft werkt dit plan kostenbesparend en waarde verhogend voor haar vastgoed. Dit geldt ook voor de ‘quick scans’ die Royal HaskoningDHV voor de TU Delft uitvoert. Hiermee is een snelle beoordeling van gebouwen mogelijk, evenals de bepaling van benodigde investeringen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *