Universities – Flexibele campus

Universities – Flexibele campus

De Flexibele Campus

Toenemende internationale concurrentie, digitalisering van het onderwijs en afschaffing van de basisbeurs vormen een stevige oproep tot avontuur. Wat betekent dit voor de huidige en toekomstige huisvestingsbehoeften? Bij Royal HaskoningDHV hebben we veel ervaring met het flexibiliseren van vastgoed. Bij herinrichting en nieuwbouw is het mogelijk om ruimtebenutting vele malen efficiënter in te richten. Denk aan multifunctioneel-, volumevariabel en/of transformationeel ruimtegebruik. Meer flexibiliteit baant de weg naar een ‘vloeibare’, toekomstvaste campus.

 

De Groene Campus

Met de huidige technologie zijn we in staat om circulaire, energieproducerende gebouwen te ontwikkelen. Een combinatie van bouwkundig en technisch vernuft dat veel verder gaat dan het beperken van de milieubelasting. De groene campus bestaat nog niet, maar is technisch haalbaar! Een inspirerende horizon, ook als uw vastgoedportefeuille veel oudbouw bevat. Een stapsgewijze verduurzaming kan al budgetneutraal worden ingezet. Royal HaskoningDHV heeft BREEAM in Nederland geïntroduceerd, een methodiek die duurzame ambities richting en ruimte geeft.

 

 

Royal HaskoningDHV kan vanuit diverse rollen en disciplines een betekenisvolle bijdrage leveren aan het behoud en doorontwikkeling van uw campus tot een toekomstbestendige leer- en onderzoeksomgeving.

 

right_kol_full

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *