Healthcare – Waarde creatie

Healthcare – Waarde creatie

Maatschappelijke
waardecreatie

Een ziekenhuis vervult van nature een maatschappelijke functie. Die functie kan worden versterkt door meer verantwoordelijkheid te nemen voor natuur, mens en milieu. Door uw huisvesting te verduurzamen, kunt u deze ambitie gaandeweg concretiseren en tegelijkertijd profiteren van een verbeterde exploitatie en uitstraling. Er zijn tal van technische oplossingen om duurzamer om te gaan met energie, water, verlichting en klimatisering. Oplossingen die u bovendien kunt koppelen aan het verbeteren van uw zorgomgeving. Zo kunt u maatschappelijk verantwoord ondernemerschap verbinden met een gezondere bedrijfsvoering.

 

Technology Partner

Een proactieve sturing op uw ziekenhuisvastgoed vergroot uw concurrentievermogen in een turbulente zorgmarkt. Royal HaskoningDHV kan u op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau helpen bij het optimaliseren van uw huisvesting, zowel in kostenbesparing als gezondheidsopbrengst. We beschikken over een brede expertise, nationale én internationale ervaring en een hoogwaardig instrumentarium.

 

Als onafhankelijk ‘technology partner’ bieden we u snelle inzichten in kosten, opbrengsten en haalbaarheid van interventies, gekoppeld aan innovatieve proces management-methodieken. Van een effectieve stakeholdersaanpak (Virtual Design & Construct) tot een integrale beheeraanpak (waardegestuurd vastgoedbeheer). Dit alles levert u veel winst op in tijd, kostenbesparingen, zorgprestaties en -opbrengsten.

 

 

Royal HaskoningDHV kan u als ervaren technology partner helpen de prijs-prestatieverhouding van uw ziekenhuisvastgoed te optimaliseren en daarmee uw concurrentiepositie op de zorgmarkt te versterken.

 

 

right_kol_full

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *