Universities – Campus ontwikkeling

Universities – Campus ontwikkeling

Image_test

Campusontwikkeling

Iedere universiteit is historisch verankerd met haar locatie en bijbehorende gebouwen en terreinen: de campus. De ligging, verblijfskwaliteit en uitstraling van de campus hebben directe invloed op onderwijs en onderzoek. Daarnaast geldt dat iedere euro voor huisvesting niet kan worden besteed aan het primaire proces. De 21e eeuw vraagt om een groot adaptief vermogen van universiteiten, met een directe weerslag op de vastgoedportefeuille. Royal HaskoningDHV kan u helpen bij het ontwikkelen en implementeren van een effectieve en haalbare visie op uw campusontwikkeling.

De Efficiënte Campus

Het is verleidelijk om ‘bakstenen’ als bijzaak te zien, maar een slimme sturing op prestaties, risico’s en kosten is van grote waarde. Waarde die direct ten goede kan komen aan het kernproces. Zo is een besparing van 10 % op huisvestingskosten al snel te realiseren. Daarnaast valt er veel te winnen bij de noodzakelijke investeringen in onderhoud, renovatie, herinrichting of nieuwbouw. Royal HaskoningDHV hanteert een unieke en bewezen stakeholdersaanpak die in combinatie met onze ISO 55000 certificering
grote winst oplevert in geld, tijd en kwaliteit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *