Stations – Optimalisatie

Stations – Optimalisatie

Optimalisatie van
bestaande stations

De grootste stations in Nederland zijn klaar voor de toekomst.
De focus moet nu liggen om ook de kleine en middelgrote stations toekomstbestendig te maken. Door het groeiende aantal reizigers worden de komende jaren steeds hogere eisen gesteld aan capa-citeit, veiligheid, beleving en voorzieningen. Dit vereist een goed inzicht in de specifieke context, de uitdagingen en wensen van de opdrachtgever, de reiziger en de overige belanghouders. Naast het ontwikkelen van de beste oplossingen is het handig om de effecten van iedere ingreep vooraf in beeld te brengen, zodat de overlast tot een minimum beperkt wordt. Dit alles vraagt om een slimme regie op het proces, de organisatie, uitvoering en stroomlijning van het stationsproject.

 

Partner in co-creatie

Royal HaskoningDHV heeft meer dan 100 jaar ervaring in en rond het spoor. Omdat een station nooit sluit, weten we als geen ander wat het betekent om te (ver)bouwen met ‘de winkel open’. Onze stationsexpertise strekt zich uit van wayfinding en transfer solutions tot stationsinrichting en veiligheid en van parkeeroplossingen tot stakeholdersmanagement. Door onze brede expertise in te zetten in een geïntegreerde bouworganisatievorm of tijdens de optimalisatie van bestaande stations, bieden we de meeste toegevoegde waarde. Samen met bouwpartners vormen we dan een slimme coalitie om tot succesvolle, kosteneffectieve en duurzame stationsverbeteringen te komen.

 

 

 

right_kol_full

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *