Stations – Onderlinge samenhang

Stations – Onderlinge samenhang

Image_test

Onderlinge samenhang

In een snel veranderende wereld is een station nooit af. Iedere ingreep heeft weer invloed op de samenhang van de totale stationsprestatie. Het aanpassen van zo’n complexe, publieke ruimte vereist ook een geïntegreerde, multidisciplinaire aanpak met één centrale focus: het verbeteren van de dagelijkse reisbeleving. In de traditionele aanpak worden planvorming, ontwerp, realisatie en beheer verdeeld over verschillende partijen. Daardoor kunnen individuele belangen en agenda’s elkaar dwarszitten en wordt er te weinig geprofiteerd van elkaars kennis en kunde. Dit kan beter.

Verantwoordelijkheid

Een gezamenlijke, integrale aanpak schept ruimte voor een gedeelde verantwoordelijkheid voor het eindresultaat. Als doorgewinterd stationsspecialist zijn we ervan overtuigd dat het integreren van expertise en verantwoordelijkheid grote winst oplevert voor zowel reizigers, opdrachtgevers als architecten en aannemers. Die winst vertaalt zich in een hogere kwaliteit en snelheid en verminderde kosten, risico’s en overlast. Dat wij niet de enige partij zijn die hier de voordelen van inziet, blijkt wel uit het toenemende aantal Design & Construct-contracteringen op de markt.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *