Stations – inzicht gedrag

Stations – inzicht gedrag

Reizigers gedrag

SMART Station geeft inzicht in gedrag reizigers

Het aantal treinreizigers in Nederland stijgt ieder jaar. In nauwe samenwerking met NS, ontwikkelde Royal HaskoningDHV SMART Station. Een meetsysteem dat inzicht geeft in hoe stations gebruikt worden door reizigers. De gegevens worden gebruikt om nieuwe en bestaande stations te optimaliseren. Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van looproutes en het verkorten van wachttijden voor roltrappen, loketten en automaten. Met een sneller, comfortabel en veiliger station
voor de reiziger als gevolg. SMART Station is inmiddels succesvol toegepast in Leiden en Groningen.

 

Jeroen van den Heuvel, programma manager SMART Station bij NS:
“SMART Station geeft ons inzicht. Vaak is het een bevestiging van wat we al weten, maar regelmatig zien we onverwachte resultaten in reizigersgedrag. Dit inzicht helpt ons te focussen op wat écht belangrijk is voor onze reizigers.”

 

Voetgangerspoortjes

Veilige en snelle toegang

Op een groot aantal NS stations staan of komen toegangspoorten. Met een geldige OV-chipkaart krijgt men toegang tot het station. Met het plaatsen van de poorten wil NS de veiligheid op de stations en in de treinen verhogen. Royal HaskoningDHV kreeg de taak de inpassing van de poorten op de stations te ontwerpen. Door gebruik te maken van voetgangerssimulaties werden mogelijke knelpunten als gevolg van de poorten zichtbaar.

 

De toegangspoorten mogen geen belemmering vormen voor de transfer van de reiziger. Zo moet rekening gehouden worden met een goede bereikbaarheid van winkels, toegankelijkheid voor mindervaliden en voldoende poorten voor alle in- en uitstromende reizigers. Het aantal benodigde poorten en de exacte locatie om een veilige transfer te garanderen, werden dankzij de simulaties inzichtelijk. Hiermee is al op veel stations in Nederland een efficiënte inpassing van de poortjes gerealiseerd met behoud van een comfortabele en veilige transfer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *