universities intro

universities intro

.
Universiteiten behoren tot de oudste instituten ter wereld. Tegelijkertijd vormen ze de drijvende kracht achter de kenniseconomieën van de 21e eeuw. Een tijdperk vol uitdagingen voor het universitaire domein. Onder invloed van digitalisering en globalisering verandert de wijze van leren, onderzoeken, (samen)werken en financieren. Er is een wereldwijd kennisnetwerk van onderwijs- en onderzoeksinstellingen ontstaan die elkaar beconcurreren om talent en middelen. Ook dichter bij huis vinden grote verschuivingen plaats, waaronder de invoering van een nieuw leenstelsel.
 
Vanuit dit perspectief wordt het voor een universiteit steeds belangrijker om inspirerend en aantrekkelijk te blijven voor studenten en wetenschappers. Het vermogen om talent aan te trekken en te behouden hangt van diverse factoren af, maar de rol van huisvesting kan daarin niet onderschat worden. Een bloeiende en kosteneffectieve universiteits-campus levert immers een belangrijke en onderscheidende bijdrage aan de waardepropositie van de universiteit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *