Healthcare – Verantwoorde interventies

Healthcare – Verantwoorde interventies

Image_test

Verantwoorde interventies

Met alle complexe functies is een ziekenhuis een zeer specifieke vorm van vastgoed. Het zijn gebouwen vol technisch vernuft die een multidisciplinaire aanpak vereisen. Iedere vernieuwing of aanpassing vraagt om de juiste afweging tussen zorgopbrengst, rendabiliteit en risico’s. Met andere woorden: leidt het tot betere zorg en is de investering rendabel? En wordt de aanpassing zo verricht dat de continuïteit en patiëntveiligheid niet in gevaar komen? De kunst is om de goede aanpassingen te doen en deze goed uit te laten voeren. Dit vraagt om een diepgaande kennis en ervaring van vastgoed en techniek op alle niveaus.

Healing Environment

Een goede zorgomgeving stimuleert een snel herstel bij patiënten en biedt optimale werkcondities voor uw ziekenhuispersoneel. Dit leidt tot grotere gezondheidsopbrengsten, minder ziekteverzuim en daarmee een versterkte concurrentiepositie. Zowel nieuwbouw als functioneel of technisch verouderd vastgoed biedt een uitgelezen mogelijkheid om uw zorgomgeving te optimaliseren tot een ‘healing environment’. Door te investeren in betere gebouwprestaties en dito verblijfskwaliteit genereert u extra opbrengsten die direct ten goede komen aan uw primaire proces.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *