Healthcare – Intro

Healthcare – Intro

.
De transformatie van het ziekenhuislandschap is in volle gang. Een avontuurlijke reis met als bestemming een langdurig betaalbaar, toegankelijk en hoogwaardig zorgaanbod. Door de transitie van aanbodgestuurde zorg naar gereguleerde marktwerking wordt het ziekenhuis steeds meer een ‘normale’ onderneming. Met alle bijbehorende exploitatierisico’s. Voor zorgbestuurders is het een toenemende balans-act tussen kosten en gezondheidsopbrengsten. In deze dynamiek vormt de prijs-prestatieverhouding van uw vastgoed een belangrijk strategisch instrument.

 

Regie over de toekomst

Gebouwen en technische voorzieningen faciliteren uw primaire proces. De ziekenhuisomgeving is mede bepalend voor het goed functioneren van artsen, specialisten, verpleegkundigen en overige medewerkers. Ook het welzijn van uw patiënten en bezoekers is afhankelijk van gezonde fysiologische en psychologische omgevingsfactoren. De grote veranderingen in de zorgmarkt stellen steeds nieuwe eisen aan uw vastgoed. Zowel in locatie, functionaliteit als rendabiliteit. Dit brengt frequente bouwkundige en technische aanpassingen van uw vastgoed met zich mee. En daarmee de noodzaak tot een actieve en afgewogen vastgoedstrategie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *