Healthcare – Fransicus Ziekenhuis

Healthcare – Fransicus Ziekenhuis

Soepel bouwtraject
voor Franciscus
ziekenhuis

Het Franciscus Ziekenhuis Roosendaal onderging in de afgelopen jaren een ingrijpend ver- en nieuwbouwtraject. Het complex is niet alleen uitgebreid met nieuwe gebouwen, ook verschillende bestaande afdelingen zijn volledig gerenoveerd. Zelfs de hoofd-infrastructuur van de installaties is geheel aangepast.

 

De patiënt heeft hier echter nauwelijks hinder van gehad. Goede vervangende huisvesting en een perfect gefaseerde uitvoering zorgden voor een veilige en gezonde omgeving tijdens de bouw. Royal HaskoningDHV was als projectmanager en strategisch adviseur verantwoordelijk voor de integrale aansturing van de voorbereiding en de realisatie, het installatieadvies, constructief ontwerp, de directievoering en het bouwtoezicht.

 

BIM: sneller, beter, slimmer

De toepassing van Building Information Management (BIM) maakte een soepel bouwproces mogelijk. Met BIM wordt een project virtueel gebouwd. Alle wijzigingen en bijbehorende gevolgen worden direct zichtbaar voor alle partijen en informatie-uitwisseling verloopt vlot. Ontwerp, constructies en installaties zijn hierdoor optimaal op elkaar afgestemd. Het eindresultaat zorgt niet voor verrassingen en sluit optimaal aan bij de wensen van de eindgebruikers.

 

Zowel bij het ontwerp als de bouw is gebruik gemaakt van het Lean-concept. Met als gevolg: een snellere doorlooptijd tegen lagere kosten.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *