Healthcare – Case studies

Healthcare – Case studies

Tergooi Ziekenhuizen

Tergooiziekenhuizen bundelen krachten in nieuwbouw

Tergooiziekenhuis zag zichzelf voor een pittige uitdaging na een fusie. Het samengaan van de ziekenhuizen Hilversum en ziekenhuis Gooi Noord in Blaricum vormde het startsein voor een meerjarig nieuwbouwproject. In het zorgpark komen alle vormen van zorg samen: specialistische ziekenhuiszorg, een revalidatiecentrum, een school voor kinderen met een verstandelijke beperking en zorgwoningen.

 

Royal HaskoningDHV is al jaren betrokken bij het beheer en onderhoud van de bestaande ziekenhuizen. Kennis die goed van pas komt bij de nieuwbouw. Zo adviseren we het ziekenhuis over constructies, keuzes als slopen of verhuizen en het beperken van de overlast tijdens de bouw. Een belangrijke rol is hierin weggelegd voor de BIM-coördinator die wordt geleverd door Royal HaskoningDHV. De wensen van alle betrokken partijen op één lijn krijgen én houden gedurende het proces. Met maar één doel: een optimale werkomgeving wat resulteert in optimale zorg.

Bernhoven

Comfortabel nieuw streekziekenhuis Bernhoven

Ziekenhuis Bernhoven plaatst de patiënt op een voetstuk; comfort en optimale service hebben de hoogste prioriteit. Het nieuwe streekziekenhuis Bernhoven had dan ook een fors verlanglijstje qua faciliteiten: technische installaties en medische apparatuur van topkwaliteit. Alles voor de patiënt. Royal HaskoningDHV ontwierp de gebouwgebonden installaties en de centrale energievoorziening voor de nieuwbouw; vanaf de planvorming tot en met de bestekfase.

 

Maar wat is de beste techniek om toe te passen in dit ziekenhuis? Om de juiste keuze te kunnen maken, zijn verschillende studies voor Bernhoven verricht. Vervolgens heeft Royal HaskoningDHV vergunningsaanvragen verzorgd en per fase de kosten bepaald. Het budget bleef zo continu bewaakt. Ook in de hierop volgende fasen bood Royal HaskoningDHV het ziekenhuis advies; als lid van de selectiecommissie in de aanbestedingsfase, ontwerper in de bestekfase en als begeleider en technisch adviseur tijdens de uitvoering. Het eindresultaat is een comfortabele ‘healing environment’; een zorgomgeving die kwaliteit biedt aan zowel patiënten als personeel.

 


UMGC

Nieuwe bestralingstherapie voor UMCG

Kanker bestrijden met protonen; een grote wens van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Voor deze effectieve behandelmethode is een nieuw protonencentrum nodig. Royal HaskoningDHV leverde het UMCG een schematisch ontwerp voor de aanbesteding van dit innovatieve centrum. Ook het maken van de finale contractdocumenten voor de installaties en het verzorgen van de bouwvoorbereiding nam Royal HaskoningDHV voor haar rekening.

 

Voor het bestralen van tumoren met protonen is specialistische apparatuur essentieel. De leverancier werd dan ook actief betrokken bij het ontwerp van het centrum, net als de aannemer. Vereiste afmetingen voor apparatuur en gebouwinstallaties konden op deze manier direct vertaald worden naar het Programma van Eisen, het bestek en constructietekeningen. Dit waren niet de enige uitgangspunten voor de architect en constructeur van Royal HaskoningDHV; ook is rekening gehouden met benodigde infrastructurele faciliteiten en wensen van de gebruikers. Het uitwerken van verschillende ontwerpvarianten was de vervolgstap. Een belangrijk basis voor het schatten van de benodigde energiecapaciteit.

Erasmus Medisch Centrum Rotterdam

Healing environment voor Erasmus Medisch Centrum Rotterdam

Erasmus Medisch Centrum wil ook op de internationale markt een belangrijke speler zijn en blijven. Vernieuwing is hiervoor essentieel. De ambitie: een innovatief en duurzaam gebouw die het bestaande gebouw vervangt. Met als resultaat een comfortabele, veilige en gezonde omgeving die bijdraagt aan een snel herstel van patiënten. Dit ambitieuze plan is opgedeeld in verschillende fasen. Op deze manier kan het ziekenhuis goed blijven functioneren en ervaren patiënten geen hinder gedurende de nieuwbouw.

 

Royal HaskoningDHV tekende voor het programmamanagement, technische supervisie en het ontwerp en de realisatie van alle technische installaties; van initiatief tot bouw en nazorg. Laboratoria en cleanrooms kunnen niet zonder uitstekende ventilatie, licht en de juiste luchtdruk. Royal HaskoningDHV leverde advies om deze ruimten te voorzien van de laatste technologieën. Zodat het Erasmus Medisch Centrum kan blijven innoveren.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *