Corporate offices – Toekomstvaste strategie

Corporate offices – Toekomstvaste strategie

Image_test

Toekomstvaste strategie

Huisvestingsconcepten veranderen snel onder invloed van diverse factoren. Denk aan toenemende concurrentie, de opmars van tijd- en plaats-onafhankelijk werken, duurzaamheidseisen, veranderingen in mobiliteit en arbeidspotentieel en tal van innovaties. Nieuwe technieken maken het mogelijk om gebouwen en gebouwgebonden installaties kosteneffectiever, flexibeler en duurzamer in te zetten. De kunst is om keuzes te maken die toekomstbestendig zijn. Dat geldt zowel voor uw nieuw te ontwikkelen vastgoed als voor uw bestaande huisvesting.

Langetermijn waarde creatie

Blijvende marktwaarde ontstaat als uw kantoorgebouw een hoge eindgebruikerswaarde weet te verenigen met adaptief vermogen en duurzaamheid. Royal HaskoningDHV is internationaal actief om kantoren te helpen realiseren die zowel inspirerend, gezond en flexibel als duurzaam en rendabel zijn. Dat vereist een niet-traditionele vastgoedbenadering, waarbij stakeholders en ketenpartners vroegtijdig worden gekoppeld en de levenscyclus van gebouwen en installaties wordt ingecalculeerd. Zo ontstaat lange termijnwaarde voor gebruiker, eigenaar en maatschappij.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *