Corporate offices – lucht-ruimtevaart

Corporate offices – lucht-ruimtevaart

Performing
workplaces voor
het Nationaal
Lucht- & Ruimtevaart-
laboratorium

Tijd- en plaatsongebonden werken staat aan de basis van de revitalisatie van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) in Amsterdam en Marknesse. Het is het uitgangspunt voor zowel de tijdelijke als de nieuwe huisvesting van het NLR en houdt de organisatie zo toekomstbestendig.

 

Royal HaskoningDHV ontwikkelde een passend werkplekconcept. Gedegen onderzoek vormde de basis van het advies. Verschillende gebruikersprofielen en activiteitenpatronen werden in kaart gebracht en afgestemd met de ruimtebehoefte en daarbinnen met de mix van benodigde werkplekken, zoals open werkplekken, concentratieplekken en diverse soorten overlegplekken.

 

Parallel aan het ontwerpen van de fysieke omgeving is gekeken naar de virtuele omgeving (ICT) en de mentale omgeving (cultuur en afspraken). De nieuwe omgeving leidt tot effectievere samenwerking en betere interactie met de onderzoeksfaciliteiten. Hogere productiviteit en betere kennisdeling zijn het resultaat. Bijkomende voordelen zijn flexibel en efficiënt ruimtegebruik, betere aansluiting bij het innovatieve imago van het laboratorium en een betere werk-privé balans voor de medewerkers. Net zo belangrijk als het werkplekconcept zelf, is de aandacht die in de implementatiefase uit zal gaan naar het begeleiden van de gebruikers naar optimaal gebruik van hun nieuwe werkomgeving.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *