Stations – Intro

.

Meer dan 1,2 miljoen mensen reizen dagelijks via 410 treinstations over 6830 kilometer rails. Een grootschalig en fijnvertakt netwerk dat een cruciale rol speelt in onze mobiliteit. De stations vormen hierbij de knooppunten waar alles samenkomt in de dagelijkse dynamiek van aankomst, verblijf en vertrek. Komende jaren worden veel verouderde stations aangepast aan de moderne eisen en wensen van de 21e eeuw. Dit zijn complexe, risicovolle operaties die met de juiste, geïntegreerde aanpak het beste resultaat opleveren.

 
Het ideale station is een multifunctionele ruimte die een centrale positie vervult in de vervoersketen. Grote stromen reizigers, bezoekers en goederen worden hier feilloos verwerkt. Er bevinden zich tal van moderne faciliteiten die inspelen op sociale en commerciële kansen.

 
Bovendien sluit het station naadloos aan bij andere vormen van vervoer en omliggende woon-, werk- en winkelcentra. De complexiteit van dit ideaal zit vooral in het succesvol verenigen van al deze functies. Dat begint met het verenigen van de kennis en kunde van alle betrokken (bouw)partijen.

Stations – Onderlinge samenhang

Image_test

Onderlinge samenhang

In een snel veranderende wereld is een station nooit af. Iedere ingreep heeft weer invloed op de samenhang van de totale stationsprestatie. Het aanpassen van zo’n complexe, publieke ruimte vereist ook een geïntegreerde, multidisciplinaire aanpak met één centrale focus: het verbeteren van de dagelijkse reisbeleving. In de traditionele aanpak worden planvorming, ontwerp, realisatie en beheer verdeeld over verschillende partijen. Daardoor kunnen individuele belangen en agenda’s elkaar dwarszitten en wordt er te weinig geprofiteerd van elkaars kennis en kunde. Dit kan beter.

Verantwoordelijkheid

Een gezamenlijke, integrale aanpak schept ruimte voor een gedeelde verantwoordelijkheid voor het eindresultaat. Als doorgewinterd stationsspecialist zijn we ervan overtuigd dat het integreren van expertise en verantwoordelijkheid grote winst oplevert voor zowel reizigers, opdrachtgevers als architecten en aannemers. Die winst vertaalt zich in een hogere kwaliteit en snelheid en verminderde kosten, risico’s en overlast. Dat wij niet de enige partij zijn die hier de voordelen van inziet, blijkt wel uit het toenemende aantal Design & Construct-contracteringen op de markt.

 

 

 

Stations – Optimalisatie

Optimalisatie van
bestaande stations

De grootste stations in Nederland zijn klaar voor de toekomst.
De focus moet nu liggen om ook de kleine en middelgrote stations toekomstbestendig te maken. Door het groeiende aantal reizigers worden de komende jaren steeds hogere eisen gesteld aan capa-citeit, veiligheid, beleving en voorzieningen. Dit vereist een goed inzicht in de specifieke context, de uitdagingen en wensen van de opdrachtgever, de reiziger en de overige belanghouders. Naast het ontwikkelen van de beste oplossingen is het handig om de effecten van iedere ingreep vooraf in beeld te brengen, zodat de overlast tot een minimum beperkt wordt. Dit alles vraagt om een slimme regie op het proces, de organisatie, uitvoering en stroomlijning van het stationsproject.

 

Partner in co-creatie

Royal HaskoningDHV heeft meer dan 100 jaar ervaring in en rond het spoor. Omdat een station nooit sluit, weten we als geen ander wat het betekent om te (ver)bouwen met ‘de winkel open’. Onze stationsexpertise strekt zich uit van wayfinding en transfer solutions tot stationsinrichting en veiligheid en van parkeeroplossingen tot stakeholdersmanagement. Door onze brede expertise in te zetten in een geïntegreerde bouworganisatievorm of tijdens de optimalisatie van bestaande stations, bieden we de meeste toegevoegde waarde. Samen met bouwpartners vormen we dan een slimme coalitie om tot succesvolle, kosteneffectieve en duurzame stationsverbeteringen te komen.

 

 

 

right_kol_full

Stations – Amsterdam

Station Breda

Verbeterde bewegwijzering metrostations Amsterdam

Royal HaskoningDHV maakte in opdracht van de gemeente Amsterdam een nieuw bewegwijzerings-ontwerp voor 33 metrostations aan de Oost- en Ringlijn. Hiervoor moest gebruik gemaakt worden van de ontwerpuitgangspunten die voor de nieuwe Noord-Zuidlijn zijn vastgesteld. Door de unieke combinatie van wayfinding-ervaring en technische kennis, was Royal HaskoningDHV in staat het ontwerp eenduidig en
overzichtelijk vast te leggen.

 
Onder andere plattegronden met de locaties waar de borden moeten komen en detailbladen met technische en grafische details per bord, hebben geleid tot 33 door alle stakeholders goedgekeurde definitieve ontwerpen. Deze zijn zo volledig dat ze direct naar de uitvoerende partijen kunnen worden doorgestuurd. Na het plaatsen van de nieuwe borden kunnen reizigers straks weer eenvoudig en veilig hun weg vinden.

Liverpool Station

Comfort en veiligheid van
passagiers verbeteren

In opdracht van Merseyrail simuleert Royal HaskoningDHV de passagiersstromen op twee van de drukste ondergrondse stations in Liverpool: Liverpool Central en Moorfields. De resultaten dragen bij aan de optimalisatie van de stations, zodat de algemene veiligheid en klantbeleving van de reizigers verbeteren. Met behulp van simulatiesoftware voorspelt Royal HaskoningDHV de passagiersstromen en potentiële knelpunten.

 

Snel, veilig en comfortabel reizen

Via 3D-simulatiesoftware wordt de aankomst van treinen en passagiers op elk perron gesimuleerd. Vervolgens worden de passagiersstromen in het station – inclusief de toegang tot liften en roltrappen – geanalyseerd en de potentiële knelpunten zichtbaar.

 

Janet Ives, Head of Safety bij Merseyrail:
“De demografische samenstelling van onze passagiers is de afgelopen jaren aanzienlijk veranderd. Dit heeft een enorme invloed op passagiersstromen en het gedrag van passagiers. Met de 3D-modellering van Royal HaskoningDHV kunnen we deze veranderingen analyseren, de capaciteit van de stations optimaliseren, de veiligheid verbeteren en knelpunten binnen het station wegnemen.”

 
 
 

Stations – creatieve oplossingen

 

Creatieve
oplossingen
voor betere
klantbeleving

Of het nu gaat om bestaande stations of nieuwbouw, het veiligheidsgevoel onder reizigers is essentieel. Royal HaskoningDHV helpt NS met creatieve oplossingen om de beleving op stations te verbeteren. In een tijdelijke situatie wil je de reizigers vooral goed informeren over waar ze heen moeten, waar ze wat kunnen vinden en wat ze kunnen verwachten.
 
Tijdens de bouw van Rotterdam Centraal is dit bijvoorbeeld opgelost door via de bestickering van silhouetten aan te geven welke werkzaamheden nog gaan plaatsvinden. Een ander bijzonder project wat ingezet is in een leegstaande ruimte op Rotterdam Centraal is ‘de man’, een silhouet die altijd in beweging is.
 
Je bent nieuwsgierig naar wat ‘de man’ gaat doen en ongemerkt zijn weer een paar wachtminuten voorbij. Het concept is inmiddels op diverse stations toegepast.

 

 

Stations – Megafietsenstalling

Utrecht CS

Mega-fietsenstalling Utrecht biedt plaats aan 12.500 fietsen

Royal HaskoningDHV ontwierp in samenwerking met Ector Hoogstad Architecten het nieuwe Stationsplein Oost in Utrecht. Het stationsplein verbindt de oude binnenstad, winkelcentrum Hoog Caterijne en het NS-station met elkaar. Onder het plein bevindt zich een fietsenstalling van maar liefst drie verdiepingen, die ruimte biedt aan 12.500 fietsen. Hoewel de nieuwe stationsomgeving pas in 2018 klaar is, won de bijzondere fietsenstalling nu al de Europese Sustainable Mobility Award.

 

Royal HaskoningDHV heeft het complete ontwerp geleverd van de betonnen draagconstructie en installaties in de stalling. Daarnaast hebben onze adviseurs geadviseerd over de meest efficiënte en veilige fietsroutes in en rond de stalling.

 

Parkeergarage Katwijk

Bijzondere ondergrondse parkeergarage voor Katwijk

Ondergronds gelegen tussen de dijk en de Boulevard van Katwijk ligt een 500 meter lange parkeergarage, met ruimte voor 663 auto’s. Royal HaskoningDHV verzorgde het architectonisch ontwerp en een uitgebreid Beeldkwaliteitsplan voor de gemeente Katwijk. Dit plan bevatte randvoorwaarden en gedetailleerde visualisaties van het gewenste eindresultaat. Ook is het UAV-GC contract voor de parkeergarage opgesteld. Voor automobilisten is het van essentieel belang om snel en eenvoudig de weg naar het strand en dorp te kunnen vinden. Daarom stond veiligheid, oriëntatie en duidelijke bewegwijzering centraal. Daarnaast is er in het ontwerp rekening gehouden met de omgeving en het ontwerp van de openbare ruimte. Gekozen is voor kleuren en materialen die aansluiten bij het duinlandschap en bij Katwijk aan Zee.

 

De Dijk-in-Duin constructie is een prachtige en veilige oplossing voor Katwijk. Met de ondergrondse parkeergage in de duinen is extra parkeerruimte en veiligheid gecreëerd, met behoud van ruimtelijke kwaliteit.

 
 
 

Stations – Breda

Station Breda
Centraal naar moderne,
multifunctionele
OV terminal

Een van de belangrijkste knooppunten van Nederland wordt klaargestoomd voor de toekomst. Het nieuwe station Breda Centraal, ontworpen door Koen van Velsen architecten, combineert reizen, wonen, werken en winkelen. Royal HaskoningDHV is binnen de vof Brede AAA, het samenwerkingsverband met Movares, verantwoordelijk voor de engineering van het technisch ontwerp van de gebouwen en het parkeerdek, en voor het opstellen van een integraal bestek voor de gehele OV terminal.

 

Een OV-terminal van deze omvang vraagt om uitstekende voorzieningen, zoals voldoende capaciteit voor het grote aantal reizigers, voldoende sporen en perrons, een nieuw busperron, plaats voor ruim 6.000 fietsen, een parkeerdek voor ruim 700 auto’s en een goede verbinding tussen de noord- en zuidzijde.

 

Virtual Design & Construct
Door de toepassing van Virtual Design & Construct (VDC) is er een gedragen integraal ontwerp gerealiseerd dat voldoet aan de eisen. Mede dankzij de kennis van constructies, installaties, brandveiligheid en voetgangersstromen is er geld bespaard en kan het ontwerp gerealiseerd worden met minimale ingrepen in de reguliere processen.

 

Stations – inzicht gedrag

Reizigers gedrag

SMART Station geeft inzicht in gedrag reizigers

Het aantal treinreizigers in Nederland stijgt ieder jaar. In nauwe samenwerking met NS, ontwikkelde Royal HaskoningDHV SMART Station. Een meetsysteem dat inzicht geeft in hoe stations gebruikt worden door reizigers. De gegevens worden gebruikt om nieuwe en bestaande stations te optimaliseren. Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van looproutes en het verkorten van wachttijden voor roltrappen, loketten en automaten. Met een sneller, comfortabel en veiliger station
voor de reiziger als gevolg. SMART Station is inmiddels succesvol toegepast in Leiden en Groningen.

 

Jeroen van den Heuvel, programma manager SMART Station bij NS:
“SMART Station geeft ons inzicht. Vaak is het een bevestiging van wat we al weten, maar regelmatig zien we onverwachte resultaten in reizigersgedrag. Dit inzicht helpt ons te focussen op wat écht belangrijk is voor onze reizigers.”

 

Voetgangerspoortjes

Veilige en snelle toegang

Op een groot aantal NS stations staan of komen toegangspoorten. Met een geldige OV-chipkaart krijgt men toegang tot het station. Met het plaatsen van de poorten wil NS de veiligheid op de stations en in de treinen verhogen. Royal HaskoningDHV kreeg de taak de inpassing van de poorten op de stations te ontwerpen. Door gebruik te maken van voetgangerssimulaties werden mogelijke knelpunten als gevolg van de poorten zichtbaar.

 

De toegangspoorten mogen geen belemmering vormen voor de transfer van de reiziger. Zo moet rekening gehouden worden met een goede bereikbaarheid van winkels, toegankelijkheid voor mindervaliden en voldoende poorten voor alle in- en uitstromende reizigers. Het aantal benodigde poorten en de exacte locatie om een veilige transfer te garanderen, werden dankzij de simulaties inzichtelijk. Hiermee is al op veel stations in Nederland een efficiënte inpassing van de poortjes gerealiseerd met behoud van een comfortabele en veilige transfer.

Stations – Back

Royal HaskoningDHV is een
onafhankelijk expert die u strategisch, tactisch én operationeel kan ondersteunen in het optimaliseren van stationsprestaties met speciale aandacht voor de dagelijkse reisbeleving.

ROYAL HASKONINGDHV
Jarko van Nunen
Director Business Development
Transport Hubs
jarko.van.nunen@rhdhv.com
+31 (0)88 348 44 10
+31 (0)6 524 81 036

 

Download de brochure (pdf)