Corporate offices – Intro

.

De realiteit van de 21e eeuw wordt gekenmerkt door snelle economische, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Het vereist veel aanpassingsvermogen om deze transitie te doorstaan. Solide bedrijven verstevigen hun concurrentiepositie door innovatiever, effectiever en efficiënter te ondernemen. De huisvestingsstrategie vormt daarin een belangrijk instrument. Immers, uw huisvesting heeft grote invloed op uw primaire proces, zowel in termen van kosten, productiviteit, flexibiliteit als imago. Een proactieve regie over uw vastgoed is daarom een bewijs van goed ondernemerschap in turbulente tijden.

 

Tijdperk van de kenniswerker

Gezien deze ontwikkelingen zijn het vooral talentvolle kenniswerkers die het verschil maken. Hun productiviteit wordt belangrijk beïnvloed door een inspirerende en gezonde werkomgeving. Ziekteverzuim bijvoorbeeld wordt mede bepaald door de fysiologische en psychologische omgevingsfactoren. Hoe beter die werkomgeving aansluit op de wensen en eisen van kenniswerkers, hoe groter de bijdrage aan uw primaire proces. Kantoren met een aantrekkelijk werkklimaat bieden daarbij niet alleen een hogere productiewaarde, maar ook een hogere vastgoedwaarde.

Corporate offices – Toekomstvaste strategie

Image_test

Toekomstvaste strategie

Huisvestingsconcepten veranderen snel onder invloed van diverse factoren. Denk aan toenemende concurrentie, de opmars van tijd- en plaats-onafhankelijk werken, duurzaamheidseisen, veranderingen in mobiliteit en arbeidspotentieel en tal van innovaties. Nieuwe technieken maken het mogelijk om gebouwen en gebouwgebonden installaties kosteneffectiever, flexibeler en duurzamer in te zetten. De kunst is om keuzes te maken die toekomstbestendig zijn. Dat geldt zowel voor uw nieuw te ontwikkelen vastgoed als voor uw bestaande huisvesting.

Langetermijn waarde creatie

Blijvende marktwaarde ontstaat als uw kantoorgebouw een hoge eindgebruikerswaarde weet te verenigen met adaptief vermogen en duurzaamheid. Royal HaskoningDHV is internationaal actief om kantoren te helpen realiseren die zowel inspirerend, gezond en flexibel als duurzaam en rendabel zijn. Dat vereist een niet-traditionele vastgoedbenadering, waarbij stakeholders en ketenpartners vroegtijdig worden gekoppeld en de levenscyclus van gebouwen en installaties wordt ingecalculeerd. Zo ontstaat lange termijnwaarde voor gebruiker, eigenaar en maatschappij.

 

 

 

Corporate offices – kwaliteit van keuzes

Kwaliteit van keuzes

Toekomstbestendige huisvesting levert u een groot concurrentie-voordeel op. Royal HaskoningDHV kan u helpen de juiste strategische keuzes te maken en deze keuzes goed uit te laten voeren. Zowel op gebouwniveau als op het niveau van uw vastgoedportefeuille. Immers, iedere vastgoedbeslissing laat diepe sporen na. Zo kan een ontwerpbeslissing over verlichting tot diep in de exploitatiefase de arbeidsproductiviteit beïnvloeden. Wij maken uw kansen, risico’s en kosten zichtbaar in alle levensfasen van uw vastgoed. Met een speciaal oog voor de effecten op eindgebruikers gedurende de hele levenscyclus van objecten en techniek.

 

Decision Intelligence

Effectief sturen op de prijs-prestatieverhouding van uw huisvesting wordt mogelijk met de juiste ‘intelligence’. Royal HaskoningDHV beschikt over een brede expertise, internationale ervaring en een hoogwaardig instrumentarium. Als strategisch partner met implementatiekracht combineren we diepgaande technische kennis met innovatieve procesmethodieken. Van een effectieve stakeholders-aanpak (Virtual Design & Construct) bij ontwerpprocessen tot een circulaire beheeraanpak (Asset Management) van uw complete vastgoedportefeuille. Dit levert u grote winst op in tijd, kwaliteit, prestaties en opbrengsten.

 

 

Als onafhankelijk expert op het raakvlak van organisatie, huisvesting en vastgoed kan Royal HaskoningDHV u strategisch, tactisch én operationeel ondersteunen in het optimaliseren van uw huisvesting.

 

 

right_kol_full

Corporate offices – ABN SaraLee

ABN-AMRO

ABN AMRO draagt bij aan een betere wereld

Met de slogan “een betere bank voor een betere wereld” heeft ABN AMRO de ambitie om de duurzaamheid van haar eigen vastgoedportefeuille sterk te verbeteren.

 

Royal HaskoningDHV heeft circa 400 bankkantoren beoordeeld door slim gebruik te maken van beschikbare informatie over het vastgoed. Op basis daarvan is elk gebouw voorzien van een energielabel en een indicatieve BREEAM In-Use score. Deze certificeringsmethodiek beoordeelt zowel het gebouw zelf als het beheer en gebruik ervan. Naast de focus op energie kijkt BREEAM ook naar thema’s als afval, gezondheid en biodiversiteit.

 

De scan resulteerde in een advies waarmee ABN AMRO Bank haar bedrijvenportefeuille kan verbeteren en duurzaamheidsambities kan waarmaken. Dit heeft geleid tot een voorstel en begroting van maatregelen om de duurzaamheid van de portefeuille te brengen naar Energielabel A en BREEAM Very Good. Het hoofdkantoor was in 2012 het eerste kantoor van ABN AMRO met een BREEAM In Use certificaat. Inmiddels hebben wij ook 50.000 m2 bankkantoren gecertificeerd.

Sara Lee

Sara Lee Vastgoed kiest voor ontzorging

Facility Management Nederland van Sara Lee heeft de regie over de investeringen en exploitatie (OPEX- en CAPEX-begrotingen) van het vastgoed in de handen van Royal HaskoningDHV gelegd.

 

Als contractmanager, managen onze professionals de projecten van voorbereiding tot oplevering. Ons permanente on-site team is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kan ter plekke inspringen wanneer dit nodig is. Wij zorgen voor een kostenefficiënte instandhouding van het vastgoed, vanzelfsprekend zonder dat er op het gebied van regelgeving, veiligheid of milieuaspecten wordt ingeboet.

 

Sara Lee is op deze manier verzekerd van up-to-date kennis en capaciteit, zodat zij zich kunnen richten op de bedrijfsvoering van hun core business.

 
 
 

Corporate offices – lucht-ruimtevaart

Performing
workplaces voor
het Nationaal
Lucht- & Ruimtevaart-
laboratorium

Tijd- en plaatsongebonden werken staat aan de basis van de revitalisatie van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) in Amsterdam en Marknesse. Het is het uitgangspunt voor zowel de tijdelijke als de nieuwe huisvesting van het NLR en houdt de organisatie zo toekomstbestendig.

 

Royal HaskoningDHV ontwikkelde een passend werkplekconcept. Gedegen onderzoek vormde de basis van het advies. Verschillende gebruikersprofielen en activiteitenpatronen werden in kaart gebracht en afgestemd met de ruimtebehoefte en daarbinnen met de mix van benodigde werkplekken, zoals open werkplekken, concentratieplekken en diverse soorten overlegplekken.

 

Parallel aan het ontwerpen van de fysieke omgeving is gekeken naar de virtuele omgeving (ICT) en de mentale omgeving (cultuur en afspraken). De nieuwe omgeving leidt tot effectievere samenwerking en betere interactie met de onderzoeksfaciliteiten. Hogere productiviteit en betere kennisdeling zijn het resultaat. Bijkomende voordelen zijn flexibel en efficiënt ruimtegebruik, betere aansluiting bij het innovatieve imago van het laboratorium en een betere werk-privé balans voor de medewerkers. Net zo belangrijk als het werkplekconcept zelf, is de aandacht die in de implementatiefase uit zal gaan naar het begeleiden van de gebruikers naar optimaal gebruik van hun nieuwe werkomgeving.

 

Corporate offices – permatabank

De trots van PermataBank: haar nieuwe hoofdkantoor

 
 

PermataBank verhuisde onlangs haar hoofdkantoor naar 17.000 m2 gehuurde ruimte in het nieuwe World Trade Centre II in Jakarta, Indonesië. Een van de eisen was dat het nieuwe onderkomen de hoge kwaliteitsstandaard van PermataBank uitstraalt.

 

Het project management, van project definitie tot en met de daadwerkelijke verhuizing naar het nieuwe kantoor, lag in handen van Royal HaskoningDHV en Turner & Townsend. De uitdaging om het project in samenwerking met 37 onderaannemers binnen de planning en het budget af te ronden zijn we met succes aangegaan.

 

Het nieuwe hoofdkantoor biedt PermataBank flexi-biliteit voor ‘tailor made’ gebruik door de huidige 1.600 medewerkers en voor toekomstige groei. Het is een comfortabele en inspirerende werkomgeving die, zoals gewenst, smaakvol en subtiel de hoge standaard van PermataBank weerspiegelt en waar klanten met trots ontvangen worden.

 
 

right_kol_full

Corporate offices – L’oréal

Een hoofdkantoor dat L’Oréal waard is

Royal HaskoningDHV deed al verschillende projecten voor L’Oréal Skin and Hair Care in China en Indonesië, waaronder de eerste LEED silver projecten in beide landen. Met die successen in het achterhoofd vroeg L’Oréal ons het kwaliteitsmanagement op ons te nemen voor de bouw van haar nieuwe hoofdkantoor en trainingscentrum in de Ciputra World Office Tower in Jakarta, Indonesië. Het hoofdkantoor en de trainingsfaciliteiten zijn verdeeld over drie verdiepingen met een totale oppervlakte van 50.000 m2.

 

Naast het kwaliteitsmanagement vertrouwde L’Oréal ons de supervisie toe voor de architectuur, constructies, installaties en elektriciteit én de inrichting van het Health, Safety & Environment management voor de site.

 

Dat L’Oréal staat voor schoonheid, is evident in haar branche. Maar L’Oréal staat ook voor innovatie en kwaliteit. Architectenbureau Avip vertaalde deze waarden succesvol in het kleurrijke interieurontwerp. Ons team vormde de ogen en oren van de klant. Als de kwaliteit of veiligheid van de werken in het geding was, werd het werk direct stilgelegd en pas hervat als alle partijen weer op de goede weg zaten.

 

Corporate offices – Duurzaam eurojust

Image_test

Duurzaam ontwerp Eurojust beloond met BREEAM ontwerpcertificaat

 

In 2016 verrijst in Den Haag het nieuwe hoofdkantoor van Eurojust. Vanuit het nieuwe gebouw werkt Eurojust, het Europees justitieel samenwerkings- verband, aan de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit.

 

Samen met Mecanoo Architecten en DS Landschapsarchitecten, tekende Royal HaskoningDHV voor het duurzame ontwerp. De hoge duurzaamheidsambities in het ontwerp zijn beoordeeld met BREEAM-NL en gewaardeerd met 3 sterren (Very Good).

BREEAM-NL is de meest gebruikte beoordelings methode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen.

 

Wij waren binnen het ontwerpteam verantwoordelijk voor brede advisering, waaronder projectmanagement, technisch advies, bouw- en onderhoudskosten, aanbesteding en contractvorm. Het compacte team, met korte communicatielijnen en uitstekende samenwerking leverde integrale oplossingen waarmee Eurojust zeker is van maatwerk huisvesting.

 

 

 

Corporate offices – back

Als onafhankelijk expert op het raakvlak van organisatie, huisvesting en vastgoed kan Royal Haskoningdhv u strategisch, tactisch én operationeel ondersteunen in het optimaliseren van uw huisvesting.

ROYAL HASKONINGDHV
Martine Verhoeven
martine.verhoeven@rhdhv.com
+31 6 136 67 168