arts & culture 2

 . . 
Musea vormen vanouds de rentmeesters van ons collectieve erfgoed. Zij verzamelen, beheren en exposeren unieke collecties en verbinden deze aan huidige en toekomstige generaties. Daarmee voorzien ze de samenleving van een relevante cultuurhistorische context. In de dynamiek van de 21e eeuw wordt van een museumbestuur steeds meer cultureel ondernemerschap gevraagd. Ondernemerschap dat zich ook uit in de omgang met uw museale vastgoed.
 
Huisvesting is immers een strategisch bedrijfsmiddel dat belangrijk kan bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van uw primaire proces en een gezonde exploitatie.

arts & culture 3

Image_test

Actieve en integrale regierol
Royal HaskoningDHV heeft wereldwijd ervaring met het optimaliseren van de gebruikswaarde van musea, theaters en andere cultuurcentra. Het zijn instellingen die specifieke gebouwprestaties vereisen op het gebied van binnenklimaat, beveiliging, verlichting en/of akoestiek. Met onze uitgebreide technische expertise en internationale ervaring stellen we u in staat om de juiste integrale afwegingen te maken tussen kosten, kwaliteit en risico’s. Door een actieve regie te voeren over uw gebouw(en) en gebouwgebonden installaties, kunt u verrassend meer uit uw huisvesting halen.

Sturen op meerwaarde
Uw vastgoed kan op verschillende manieren bijdragen aan een betere exploitatie. Zo zijn er grote besparingen te realiseren op uw operationele huisvestingskosten (20% is vaak haalbaar), denk aan energie, maar ook beveiliging, schoonmaak en bij (dagelijks) onderhoud de juiste dingen doen. Ook kan uw museum extra inkomsten opleveren door alternatieve gebruiksmogelijkheden te benutten. Daarnaast kunt u inzetten op hogere gebouwprestaties waardoor de verblijfs-kwaliteit voor uw bezoekers en medewerkers verbetert. Dat uit zich vervolgens in een hogere belevingswaarde en een aangenamer verblijf. Het grote voordeel van een goede vastgoedstrategie is dat er meer geld vrijkomt voor de inhoud.

Gecertificeerde aanpak
Gebouwen en installaties kennen een beperkte levensduur. Bovendien kunnen veranderingen in gebruik of nieuwe wettelijke eisen tot de nodige aanpassingen leiden. De juiste ingrepen op het juiste moment waarborgen de continuïteit van uw gebouwprestaties en voorkomen onnodige kosten. Bij Royal HaskoningDHV werken we met een gecertificeerde procesaanpak om de prestaties, kosten en risico’s van uw vastgoed gedurende de levenscyclus optimaal te managen. Zo kunt u afgewogen en kostenbesparende beslissingen nemen die inspelen op huidige en toekomstige ontwikkelingen.

Innovatieve technieken
Op het gebied van veiligheid, akoestiek en binnenklimaat, geniet Royal HaskoningDHV internationale bekendheid. Voor musea hanteren we een geoctrooieerde, energiebesparende techniek die de klimaatomstandigheden voor kunstobjecten optimaliseert met behoud van een comfortabel binnenklimaat voor bezoekers.

Verduurzaming loont
Cultureel en verantwoord ondernemerschap gaan tot slot heel goed samen. Zo verhoogt een duurzaam gebouw de waarde van uw vastgoed in termen van exploitatie, imago én maatschappelijk nut. Zelfs eeuwenoude panden kunnen we met innovatieve technieken verduurzamen. Daarbij kunt u kiezen voor stapsgewijze verduurzaming tijdens regulier onderhoud of via incidentele investeringen. Als toonaangevende partij op het gebied van duurzaamheid bieden we u inzicht in mogelijke maatregelen, inclusief de bijbehorende meerkosten, besparingen en terugverdientijden.

arts & culture 8

Image_test
KLIMAATBEHEERSING EN BEVEILIGING
RIJKSMUSEUM IS MEESTERWERK

Na een ingrijpende verbouwing ziet het rijksmuseum in Amsterdam er geweldig uit én is het voorzien van de modernste technieken op het gebied van klimaatbeheersing, verlichting, veiligheid, duurzaamheid. Met de expertise van Royal HaskoningDHV is het rijksmuseum klaar voor excellent museumbeheer gedurende de komende decennia.
Alle aangebrachte systemen staan volledig in het teken van veiligheid en comfort van de waardevolle kunstcollectie en de bezoekers. Zo is voor de verlichting van de kunstwerken de

inval van natuurlijk daglicht geoptimaliseerd met behulp van computergestuurde blindering en kunstlicht. Alle maatregelen zijn onopvallend, maar zeer effectief: in een zogenaamde energiering onder het pand wordt warme en koude lucht opgeslagen die weer duurzaam hergebruikt wordt.
En van de moderne beveiligingsmaatregelen merkt de bezoeker –op camera’s na– helemaal niets.

arts & culture 4

Image_430

VERDUURZAMING VAN
MUSEUM VALKHOF
NIJMEGEN

Museum het Valkhof is toe aan een herinrichting. De benodigde verbouwing brengt het museum meer ruimte voor exposities, meer openheid, meer comfort voor de bezoekers en een betere verbinding met de stad Nijmegen. De uitdaging is om deze verbouwing te combineren met het verduurzamen van hetmuseum. Het Valkhof streeft naar het behalen van het duurzaamheidscertificaat BREEAM-NL In-Use Musea, met het ‘very good’ oordeel. Royal HaskoningDHV helpt het museum die doelstelling te behalen. Zo gaat het museum een beter energielabel behalen door het verbeteren van de huidige installaties en het verlagen van het energiegebruik. Ook het beheer en gebruik van het museum zullen op een duurzamere wijze worden uitgevoerd.
De renovatie van Museum Het Valkhof is een van de eerste projecten in Nederland waarin het nieuwe schema BREEAM-NL In-Use Musea wordt toegepast. De start van de verbouwing staat gepland voor begin 2015.

Image_430_archiefAdam

EFFECTIEVE MONITORING
ARCHIEF
AMSTERDAM

Het Stadsarchief van Amsterdam zag in hun forse energie-rekening een uitdaging om te verbeteren. Het verlagen van de energiekosten kon gepaard gaan met een verbetering van het binnenklimaat. Royal HaskoningDHV heeft het functioneren van de installaties nauwlettend gevolgd (monitoring). Naast verbetering van het binnenklimaat en energiebesparing zorgt monitoring voor effectieve sturing op de prestaties van de onderhoudspartij. Het stadsarchief Amsterdam heeft nu een beter binnenklimaat tegen lagere kosten.
Ook de gemeente Nijmegen helpen we hierbij, maar dan op een grotere schaal. Als ‘managing agent’ van de totale gemeentelijke vastgoedportefeuille (ruim 650 panden) helpen wij de gemeente met het totale beheer en onderhoud, inclusief het behalen van de ambities op duurzaamheid.

arts & culture 5

Beeldbepalende
uitbreiding
Stedelijk museum

Ruimtegebrek bracht het stedelijk museum ertoe een ingrijpende uitbreiding van het bestaande pand te realiseren. Het in 1895 door architect a.w. weissman ontworpen hoofdgebouw, met de status van rijksmonument, voldeed ook niet meer aan de eisen van de moderne tijd. Royal HaskoningDHV was betrokken bij het ontwikkelen van de plannen en droeg in de uitvoeringfase verantwoordelijkheid voor directievoering en toezicht.
 
Het stedelijk museum is met de nieuwe vleugel, ‘de badkuip’, een eyecatcher geworden voor heel Amsterdam en kon binnen anderhalf jaar na opening de miljoenste bezoeker verwelkomen.

arts & culture 6

Image_430

INNOVATIEF ENERGIE
BESPAREN BIJ KONINKLIJK
MUSEUM VOOR SCHONE
KUNSTEN ANTWERPEN

Het koninklijk museum voor schone kunsten in antwerpen vroeg om het zeer hoogwaardig klimatiseren van de kunstwerken, zodat de collectie nog eeuwen bewaard blijft en kan worden getoond. Royal HaskoningDHV ontwikkelde hiervoor een innovatief ventilatieconcept dat tegelijk een aanzienlijke energiebesparing oplevert.

het koninklijk museum voor schone kunsten in antwerpen is gehuisvest in een gebouw dat dateert van 1890 en was dringend aan een omvangrijke renovatie toe. een nieuwe methode van klimaatbeheersing, genaamd ‘object klimatisering’, is een duurzame en milieuvriendelijke oplossing voor het creëren van een nauwkeurig geklimatiseerd ‘gordijn’.

Deze nieuwe techniek van klimaatbeheersing zorgt ervoor dat kostbare kunstwerken behouden blijven en tegelijkertijd het energieverbruik fors omlaag gaat omdat niet het hele museumgebouw hoeft te worden geklimatiseerd. en zeker niet onbelangrijk: ook voor de bezoekers is het klimaat aangenaam.

Image_430_archiefAdam

EXTRA FLEXIBELE
GEBRUIKSRUIMTE,
GEMEENTEMUSEUM
DEN HAAG

De binnentuin omtoveren tot een centrale ontmoetingsplek met allure. Een wens van het gemeentemuseum Den Haag die begin 2014 is gerealiseerd. Met een glazen overkapping van de binnentuin is deze het gehele jaar toegankelijk en is de service van het museum uitgebreid. Royal HaskoningDHV was verantwoordelijk voor de akoestiek, constructie- techniek en installatietechniek in deze renovatie.

Met een relatief geringe ingreep heeft het gemeentemuseum een forse flexibele gebruiksruimte aan het museum kunnen toevoegen. Om in de hoge met glas overkapte ruimte het klimaat stabiel, tochtvrij en homogeen te houden, is in de binnentuin het innovatieve ‘Baopt-principe’ toegepast. Zonder storende luchtroosters en luchtkanalen biedt het de mogelijkheid om warmte terug te winnen en de ventilatie af te stemmen op het aantal bezoekers in de ruimte. Of de ruimte nu gevuld is met een groot publiek of een enkele bezoeker, de beleving zal altijd prettig zijn, zowel voor wat betreft de akoestiek als het binnenklimaat.

arts & culture 7

Modern depot
voor boijmans
van beuningen

Even geen plek in het museum?
Maar de kunst wel tentoon willen stellen aan het publiek? Dan biedt een modern en interactief depot uitkomst. Royal HaskoningDHV denkt mee over de inrichting en veiligheid van het nieuw te bouwen hypermoderne Collectiegebouw.
 
Zo komt er geen donkere opslag waar restauraties worden verricht en kunst wordt opgeslagen, maar wordt het depot een hypermoderne plek waar het publiek een kijkje in de keuken krijgt en de kunst kan bewonderen. Interactief. De bezoeker van het museum moet met enkele handelingen een goed beeld krijgen van wat er zich in het depot bevindt en afspeelt. Beveiliging speelt een cruciale rol, maar is zo onzichtbaar mogelijk bouwkundig verwerkt. Zo vormt het depot een wezenlijk onderdeel van het ‘open’ Boijmans van Beuningen museum.