arts & culture 2

arts & culture 2

 . . 
Musea vormen vanouds de rentmeesters van ons collectieve erfgoed. Zij verzamelen, beheren en exposeren unieke collecties en verbinden deze aan huidige en toekomstige generaties. Daarmee voorzien ze de samenleving van een relevante cultuurhistorische context. In de dynamiek van de 21e eeuw wordt van een museumbestuur steeds meer cultureel ondernemerschap gevraagd. Ondernemerschap dat zich ook uit in de omgang met uw museale vastgoed.
 
Huisvesting is immers een strategisch bedrijfsmiddel dat belangrijk kan bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van uw primaire proces en een gezonde exploitatie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *