arts & culture 4

arts & culture 4

Image_430

VERDUURZAMING VAN
MUSEUM VALKHOF
NIJMEGEN

Museum het Valkhof is toe aan een herinrichting. De benodigde verbouwing brengt het museum meer ruimte voor exposities, meer openheid, meer comfort voor de bezoekers en een betere verbinding met de stad Nijmegen. De uitdaging is om deze verbouwing te combineren met het verduurzamen van hetmuseum. Het Valkhof streeft naar het behalen van het duurzaamheidscertificaat BREEAM-NL In-Use Musea, met het ‘very good’ oordeel. Royal HaskoningDHV helpt het museum die doelstelling te behalen. Zo gaat het museum een beter energielabel behalen door het verbeteren van de huidige installaties en het verlagen van het energiegebruik. Ook het beheer en gebruik van het museum zullen op een duurzamere wijze worden uitgevoerd.
De renovatie van Museum Het Valkhof is een van de eerste projecten in Nederland waarin het nieuwe schema BREEAM-NL In-Use Musea wordt toegepast. De start van de verbouwing staat gepland voor begin 2015.

Image_430_archiefAdam

EFFECTIEVE MONITORING
ARCHIEF
AMSTERDAM

Het Stadsarchief van Amsterdam zag in hun forse energie-rekening een uitdaging om te verbeteren. Het verlagen van de energiekosten kon gepaard gaan met een verbetering van het binnenklimaat. Royal HaskoningDHV heeft het functioneren van de installaties nauwlettend gevolgd (monitoring). Naast verbetering van het binnenklimaat en energiebesparing zorgt monitoring voor effectieve sturing op de prestaties van de onderhoudspartij. Het stadsarchief Amsterdam heeft nu een beter binnenklimaat tegen lagere kosten.
Ook de gemeente Nijmegen helpen we hierbij, maar dan op een grotere schaal. Als ‘managing agent’ van de totale gemeentelijke vastgoedportefeuille (ruim 650 panden) helpen wij de gemeente met het totale beheer en onderhoud, inclusief het behalen van de ambities op duurzaamheid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *