arts & culture 3

arts & culture 3

Image_test

Actieve en integrale regierol
Royal HaskoningDHV heeft wereldwijd ervaring met het optimaliseren van de gebruikswaarde van musea, theaters en andere cultuurcentra. Het zijn instellingen die specifieke gebouwprestaties vereisen op het gebied van binnenklimaat, beveiliging, verlichting en/of akoestiek. Met onze uitgebreide technische expertise en internationale ervaring stellen we u in staat om de juiste integrale afwegingen te maken tussen kosten, kwaliteit en risico’s. Door een actieve regie te voeren over uw gebouw(en) en gebouwgebonden installaties, kunt u verrassend meer uit uw huisvesting halen.

Sturen op meerwaarde
Uw vastgoed kan op verschillende manieren bijdragen aan een betere exploitatie. Zo zijn er grote besparingen te realiseren op uw operationele huisvestingskosten (20% is vaak haalbaar), denk aan energie, maar ook beveiliging, schoonmaak en bij (dagelijks) onderhoud de juiste dingen doen. Ook kan uw museum extra inkomsten opleveren door alternatieve gebruiksmogelijkheden te benutten. Daarnaast kunt u inzetten op hogere gebouwprestaties waardoor de verblijfs-kwaliteit voor uw bezoekers en medewerkers verbetert. Dat uit zich vervolgens in een hogere belevingswaarde en een aangenamer verblijf. Het grote voordeel van een goede vastgoedstrategie is dat er meer geld vrijkomt voor de inhoud.

Gecertificeerde aanpak
Gebouwen en installaties kennen een beperkte levensduur. Bovendien kunnen veranderingen in gebruik of nieuwe wettelijke eisen tot de nodige aanpassingen leiden. De juiste ingrepen op het juiste moment waarborgen de continuïteit van uw gebouwprestaties en voorkomen onnodige kosten. Bij Royal HaskoningDHV werken we met een gecertificeerde procesaanpak om de prestaties, kosten en risico’s van uw vastgoed gedurende de levenscyclus optimaal te managen. Zo kunt u afgewogen en kostenbesparende beslissingen nemen die inspelen op huidige en toekomstige ontwikkelingen.

Innovatieve technieken
Op het gebied van veiligheid, akoestiek en binnenklimaat, geniet Royal HaskoningDHV internationale bekendheid. Voor musea hanteren we een geoctrooieerde, energiebesparende techniek die de klimaatomstandigheden voor kunstobjecten optimaliseert met behoud van een comfortabel binnenklimaat voor bezoekers.

Verduurzaming loont
Cultureel en verantwoord ondernemerschap gaan tot slot heel goed samen. Zo verhoogt een duurzaam gebouw de waarde van uw vastgoed in termen van exploitatie, imago én maatschappelijk nut. Zelfs eeuwenoude panden kunnen we met innovatieve technieken verduurzamen. Daarbij kunt u kiezen voor stapsgewijze verduurzaming tijdens regulier onderhoud of via incidentele investeringen. Als toonaangevende partij op het gebied van duurzaamheid bieden we u inzicht in mogelijke maatregelen, inclusief de bijbehorende meerkosten, besparingen en terugverdientijden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *